หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
  สินค้า  OTOP  ของตำบลมะขามล้ม
            1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา  หมู่ที่  3  เช่น  ปลาจ๊อ  ปลาร้าสับ  แหนมปลา  ขนมกง  ทอดมัน
 
            2.  กลุ่มปลาส้ม  ไข่เค็ม  หมู่ที่  10
 
            3.  ไข่เยี่ยวม้า  หมู่ 4
 
 
            4.  แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย หมู่ที่ 7 เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ ยาดมสมุนไพร น้ำยาซักผ้า ยาสีฟัน
   
            5. กลุ่มน้ำพริกแกง  กล้วยฉาบ หมู่ 6
   
            6. กลุ่มดอกไม้จันท์ ผ้าใยบัว หมู่ 4
   
            7. กลุ่มไม้กวาด หมู่ 8
   
            8. ทอเสื่อ ขนมหวาน หมู่ 2
   
            9. จักสาน หมู่ 1
   
            10. ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ หมู่ที่ 7 (เพื่อใช้ในการเกษตรและใช้ในศูนย์การเรียนรู้)
   
           11. ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด หมู่ที่ 13
   
           12. น้ำดื่ม หมู่ 12
   

นับจำนวนผู้เข้าชม